Poniższa polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności” lub „Polityką”), wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe gromadzone w witrynie internetowej www.krups.com.pl (zwanej dalej „witryną internetową”) przez Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i docelowo przez SEB International Services (SIS), kiedy zostaną uruchomione zakupy online na stronie internetowej, podmioty występujące w charakterze administratorów danych, są wykorzystywane i w stosownych przypadkach ujawniane osobom trzecim, a także określa środki podejmowane w celu zapewnienia ich poufności i bezpieczeństwa oraz możliwości użytkowników w odniesieniu do decydowania o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych.

Jakie dane osobowe są gromadzone w witrynie internetowej?

Korzystając z witryny internetowej, użytkownik może podawać swoje dane osobowe, tj. informacje, które umożliwiają jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni.

Informacje, które może gromadzić Groupe SEB Polska Sp. z o. o., kiedy użytkownik tworzy konto, chce otrzymać katalog lub uzyskać informacje na temat naszych produktów i usług, uczestniczy w grze lub quizie, bądź w uzasadnionych przypadkach dane, które może gromadzić SIS, kiedy użytkownik dokonuje zakupów, mogą obejmować: nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail, ID i hasło użytkownika powiązane z kontem użytkownika, płeć, datę urodzenia, zainteresowania i preferencje.

Niektóre z tych informacji, które użytkownik podaje w witrynie internetowej, są obowiązkowe i zostaną oznaczone jako takie, inne są opcjonalne. Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie podawać informacji, które są obowiązkowe, może nie mieć dostępu do niektórych części witryny internetowej lub my nie będziemy w stanie odpowiedzieć na jego wnioski.

Ponadto, aby poprawić funkcjonowanie witryny internetowej i dostosowanie jej do potrzeb użytkownika, mogą być gromadzone takie informacje, jak adres IP, typ wyszukiwarki, system operacyjny, używany język, strony witryny internetowej, które użytkownik przeglądał, oraz kolejność przeglądania, data i czas trwania wizyty, a także inne informacje, które są gromadzone za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat używanych plików cookie znajduje się w Polityce dotyczącej plików cookie marki Krups, która jest dostępna w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli użytkownik jest osobą niepełnoletnią i podał dane osobowe w witrynie internetowej, gwarantuje, że jest do tego upoważniony zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, a jeżeli mające zastosowanie przepisy tego wymagają, uzyskał wcześniejszą zgodę jednego z rodziców. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy takiej zgody nie uzyskano.

Rodzice i opiekunowie powinni zadbać o odpowiedzialne i ostrożne zachowanie osób niepełnoletnich w odniesieniu do ujawniania danych osobowych w internecie.

 

Jak dane użytkownika są wykorzystywane?

Podczas tworzenia konta w witrynie internetowej dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i mogą być wykorzystane do następujących celów:

-  umożliwiania tworzenia konta użytkownika i odpowiadania na wyszukiwania lub zapytania w celu uzyskania informacji na temat towarów i usług sprzedawanych przez Groupe SEB Polska Sp. z o. o.;

-  przesyłania ofert promocyjnych i marketingowych, które mogą interesować użytkownika, zgodnie z jego wyborami w tym względzie;

-  zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanych treści i ofert w witrynie internetowej;

-  w związku z udziałem w grze lub quizie, lub w dowolnych innych wydarzeniach dostępnych w witrynie internetowej.

Tam, gdzie jest to możliwe, kiedy użytkownik dokonuje zakupu w witrynie internetowej, SIS przetwarza dane osobowe na potrzeby zarządzania zamówieniem i przesyłką.

Ochrona danych użytkownika

Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i docelowo SIS są zobowiązane do ochrony bezpieczeństwa danych przekazywanych w witrynie internetowej. Wdrożono odpowiedni sprzęt, odpowiednie oprogramowanie i środki organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych zgromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, wykorzystywaniu, zmianie, usuwaniu, ujawnianiu, bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych, przypadkowemu usunięciu lub utracie, a także wszelkim szkodom związanym z takimi wydarzeniami. Niemniej jednak nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych użytkownika.

Bezpieczeństwo danych zapewnia się w szczególności:

- w formie ochrony hasłem;

- przez ograniczenie dostępu do danych użytkownika tylko dla tych osób, które są należycie upoważnione (na przykład tylko dla pracowników Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i SIS lub pracowników, którzy muszą mieć dostęp z powodów podanych powyżej).

Bezpieczeństwo danych zapewnia się w szczególności:Aby pomóc nam chronić dane użytkownika, zalecamy, aby unikać używania loginu lub hasła, które są zbyt oczywiste, oraz regularnie zmieniać hasło i nie ujawniać go.

 

Kto ma dostęp do danych użytkownika?

Dane osobowe użytkownika nie zostaną ujawnione osobom trzecim z wyjątkiem:

 • osób powiązanych z Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i SIS;
 • - należycie upoważnionych pracowników Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i SIS oraz ich usługodawców w celu umożliwienia im świadczenia usług lub wykonywania niektórych zadań w imieniu Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i SIS (w tym wspomagania sprzedaży, przeprowadzania badań marketingowych lub obsługi klienta, zarządzania kontami, dostawami lub usługami świadczonymi na bieżąco lub od czasu do czasu, konkursami, nagrodami i promocjami);
 • - nabywców lub potencjalnych nabywców z tych firm, w razie zakupu;
 • - w przypadkach wymaganych lub dopuszczanych przez prawo.

 

Wybory użytkownika w stosunku do marketingu bezpośredniego

Zgodnie z wyborami użytkownika i wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami w tym względzie Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i/lub SIS mogą wysłać użytkownikowi oferty promocyjne i marketingowe dotyczące produktów i usług dostępnych w witrynie internetowej, pocztą, emailem lub sms-em, a także oferty dotyczące towarów i usług innych marek Groupe SEB (takich jak TEFAL, MOULINEX, ROWENTA, KRUPS, LAGOSTINA) lub ich partnerów.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych, klikając link rezygnacji znajdujący się w komunikacie lub pisząc w tej sprawie na adres podany w ostatniej sekcji poniżej.

 

Rezygnacja z subskrypcji, usuwanie lub zmiana danych osobowych w przypadku utworzenia konta użytkownika

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w witrynie internetowej w dowolnym momencie, stosując procedurę opisaną poniżej: 

 1. połączyć się z witryną internetową i podać dane identyfikacyjne;
 2. kliknąć zakładkę „Mój profil”;
 3. w okienku zatytułowanym „Moje konto”, które znajduje się po prawej, kliknąć link „Moje dane kontaktowe”;
 4. kliknąć link „Usuń moje konto” po prawej;
 5. potwierdzić usunięcie profilu.

 

Witryny internetowe osób trzecich

Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie, które nie podlegają niniejszej Polityce prywatności i których praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych mogą różnić się od praktyk stosowanych w tej witrynie. Groupe SEB Polska Sp. z o. o. i SIS nie są właścicielami ani nie prowadzą tych witryn internetowych, dlatego nie ponoszą odpowiedzialności za sposób, w jaki strony trzecie mogą gromadzić i wykorzystywać dane osobowe. Zalecamy uważne przeczytanie polityki prywatności witryn internetowych tych stron trzecich.

 

Używanie danych osobowych z kont utworzonych w innej witrynie internetowej lub w innym serwisie marki Krups

Jeżeli użytkownik stworzył konto użytkownika w innej witrynie internetowej lub w innym serwisie marki Krups, będziemy wykorzystywać dane osobowe z tego konta do uzupełnienia danych z konta użytkownika w witrynie internetowej w celu ułatwienia rejestracji w witrynie i umożliwienia użytkownikowi uniknięcia ponownego wprowadzania informacji, które mogą być już dostarczone. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego dane z innych kont użytkownika utworzonych w innych witrynach internetowych lub serwisach marki Krups były używane w ten sposób, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem podanym w ostatniej sekcji poniżej.

 

Zmiana Polityki prywatności

W przypadku zmiany Polityki prywatności nowa polityka prywatności zostanie wyświetlona w niniejszej witrynie internetowej. Zalecamy regularne sprawdzanie Polityki prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi ewentualnymi zmianami.

 

Prawa użytkownika w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych użytkownik może mieć dostęp do swoich danych osobowych, korygować je i usuwać lub wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych, jeżeli ma to uzasadnione podstawy, lub korzystając z innych praw na mocy mających zastosowanie przepisów w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Jeżeli użytkownik dokonał zakupu w sklepie internetowym, może korzystać z praw dotyczących danych zgromadzonych przez SIS i przetwarzanych w celu zarządzania przesyłką, pisząc na adres:

  DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
  KRUPS Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
  Gdański Business Center II D
  ul. Inflancka 4C 00-189 Warszawa

  Użytkownik może również skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 2. W przypadku wszelkich innych danych, które mogą być przetwarzane przez Groupe SEB Polska Sp. z o. o. w celu utworzenia konta, odpowiedzi na pytania, wysłania ofert promocyjnych i marketingowych, personalizacji treści witryny internetowej oraz w powiązaniu z udziałem użytkownika w wydarzeniach takich jak quizy lub konkursy, użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, pisząc na adres:

  DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA KRUPS
  Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
  Gdański Business Center IID
  ul. Inflancka 4C
  00-189 Warszawa

Użytkownik może również skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.